FAQ  

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

     

 

Mwen se timoun se vre, men mwen gen dwa tou. Dwa a yon idantite, ledikasyon ak enstriksyon, respè, pwoteksyon ak afeksyon  pou mwen ka yon bon sitwayen demen ki ap itil peyi li

 

 

     
     
 
 
 
Ouvrage de L'IBESR
   
     
 
 

 

           


Ce Site est Administré par l'IBESR (Insttitut du Bien-Etre Social et de recherches)

ibesr 2012 - all rights reserved